Služby

Podnikatelé

Ing. Lenka Šlechtová - Podnikatelé

Věnujte se svému podnikání naplno a starosti s účetnictvím přenechte nám

 

Máme přes 180 spokojených klientů

S vedením účetnictví a přípravou podkladů pro zpracování daňových přiznání máme dlouholeté zkušenosti. O vaše účetnictví se starají certifikovaní účetní, kteří se pravidelně proškolují a zvyšují si kvalifikaci. Přenechte jim starosti s účetnictvím a daněmi a získejte více prostoru pro rozvoj svého podnikání.
Poptávkový formulář
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.

S čím vám pomůžeme

Povedeme účetnictví a daňovou evidenci

v českém, německém a anglickém jazyce
 
 • vedení podvojného účetnictví podle zákona 563/91 Sb o účetnictví včetně zpracování roční účetní závěrky
 • vedení účetnictví v cizím jazyce
 • sestavování výkazů a reportů v cizím jazyce
 • předávání účetních výkazů pro konsolidaci
 • měsíční předávání výsledků hospodaření - protokolární
 • zpracování účetní závěrky, výkazů, výročních zpráv
 • součinnost s kontrolními orgány (finanční úřad, celní úřad)
 • zpracování daní (DPH včetně kontrolního hlášení, silniční daň, daň z nemovitosti)
 • zajistíme zpracování daní z příjmu daňovým poradcem
 • elektronické předávání účetních výkazů (klient/serverová technologie)
 • zveřejňování účetních závěrek na obchodním rejstříku
 • spolupráce a metodická podpora při vedení majetkové evidenci
 • spolupráce a metodická podpora při zpracování vnitropodnikových směrnic
 • zpracování statistických výkazů
 • spoluprácujeme s auditory, daňovými poradci, právními a notářskými kancelářemi

Poskytujeme odborné poradenství

máme bohaté zkušenosti s českými i zahraničními firmami
 
Poskytujeme odborné poradenství podle potřeb a požadavků jednotlivých klientů. Spolupracujeme s daňovými poradci, auditory, právníky a notáři, abychom vám mohli poskytovat ty nejpřesnější a nejspolehlivější informace. V rámci poradenství-supervize nabízíme následující typy služeb:
 
 
Poradenství pro externí organizace

 • průběžný dohled a přezkoumání zpracování ekonomických agend
 • jednorázové revize týkající se konkrétního účetního období
 • organizace řízení a zmapování stávajícího toku informací
 • návrh způsobu a systému zpracování účetních a daňových procesů
 • účetní a ekonomické poradenství

Tvorba vnitropodnikových směrnic
Minimalizace rizik spojených s investičními záměry
Analýzy cílových záměrů včetně vyhodnocení a posouzení finančních nároků

Zpracujeme mzdy

pro malé i velké firmy
 
Převezmeme za vás veškerou personální a mzdovou agendu. Postaráme se o pravidelný výpočet mezd a vystavíme příkazy k úhradě. Budeme komunikovat s patřičnými úřady a zastupovat vás při jejich kontrolách. Sami poneseme odpovědnost za případné nedostatky.
 
 
 • zpracování odvodů daní, odvodů na sociální a zdravotní pojištění včetně vyhotovení převodních příkazů
 • zákonné pojištění organizace odpovědnosti za škody
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vystavování zápočtových listů
 • komunikace s finančním úřadem, českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami
 • zastupování při kontrolách prováděných těmito orgány a odpovědnost za případné nedostatky
 • elektronická realizace mzdových plateb
 • zajištění utajení mzdových informací
 • roční vyúčtování daní za firmu a zaměstnance
 • evidence mzdových listů

Zpracujeme vaše daňová přiznání

ušetříme vám starosti

 • přiznání k DPH a Kontrolní hlášení (součást vedení účetnictví nebo daňové evidence)
 • přiznání k silniční dani
 • přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob
 • přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovny pro fyzické osoby
 • přiznání k dani z nemovitých věcí
 • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.