Přečtěte si

Zmena zákona na ochranu osobných údajov:

Nový zákon o ochrane osobných údajov mení nie len formálnu, ale aj obsahovú stránku pôvodnej právnej úpravy ochrany osobných údajov. Jedno z najvýraznejších zmien je to, že rozširuje okruh osôb, na ktoré sa povinnosti vyplývajúce z tohto zákona vzťahujú. Nový zákon taktiež mení právnu úpravu sprostredkovania spracúvania osobných údajov, zabezpečenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov, či povinností zodpovednej osoby. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu na ochranu osobných údajov.

http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=92

 

Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.