Přečtěte si

Změna registrační povinnosti k daním z příjmů

Od 1. 1. 2013 se přesunula úprava týkající se registrační povinnosti k daním z příjmů ze zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád přímo do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, konkrétně do § 39, § 39a a § 39b. Došlo ke zkrácení lhůty z 30 dnů na 15, pokud poplatník ihned při ohlášení živnosti začne podnikat.

Registrace

Každá právnická i fyzická osoba je povinna splnit podmínky registrace k dani z příjmů do 15 dnů od svého vzniku, tj. pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, odvíjí se lhůta pro podání přihlášky od dne tohoto zápisu.

Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.