Přečtěte si

Změna místa plnění u poskytování elektronických služeb

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zásadním způsobem mění místo plnění při poskytování elektronických služeb osobám nepovinným k dani v EU od roku 2015. Místo plnění se přesouvá do místa příjemce služby. Plátce daně se může buď registrovat v jednotlivých zemích EU nebo využít možnost nově zavedeného režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop – MOSS).

 

V České republice je pro režim jednoho správního místa místně příslušným správcem daně FÚ pro Jihomoravský kraj.

 

Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.