Přečtěte si

Úrok z daňového odpočtu

Novela daňového řádu zavádí od roku 2015 povinnost správcům daně zaplatit daňovému subjektu úrok z daňového odpočtu, pokud tento daňový odpočet správce daně nevrátí do 5 měsíců ode dne zahájení postupu k odstranění pochybností. Daňovému subjektu náleží úrok ve výši repo sazby zvýšené o jeden procentní bod.

 

Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.