Přečtěte si

Transferové oceňovanie

Rozšíri sa okruh osôb, ktoré sa považujú za závislé osoby, čím dôjde k zvýšeniu počtu subjektov, na ktoré sa bude vzťahovať transferové oceňovanie (napr. musia mať vyhotovenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu).
 
Závislé osoby budú napríklad aj firmy dvoch blízkych osôb – predovšetkým rodinných príslušníkov (napr. manželov, otca a syna). Personálne prepojené (napr. prostredníctvom členov štatutárnych orgánov) nebudú len podnikateľské subjekty, ale všetky právnické osoby, napríklad s.r.o. a nadácia, ak majú rovnakého štatutárneho zástupcu.
Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.