Přečtěte si

Rozšíření režimu

Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti od 1. 7. 2017

 

Novelizace zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017 přináší mj. rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti na další typy plnění.

Nově má být použit i na tato plnění:

  1. Obstarání dodání investičního zlata jinému plátci v ČR
  2. Dodání nemovité věci dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji
  3. Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce
  4. Dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky
  5. Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem

 

Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.