Přečtěte si

Promíjení příslušenství daně

Novela daňového řádu zavádí od roku 2015 možnost žádat správce daně o prominutí části penále a úroku z posečkání a prodlení, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok a penále vznikly.

Žádat lze o prominutí úroků a penále vzniklého od 1. 1. 2015. Při posouzení žádosti správce daně zohlední četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.

Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.