Přečtěte si

Novely daňových zákonů

Pod číslem 170/2017 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace daňových zákonů. Účinnost nastává 15. den po vydání ve Sbírce, tedy 1. července 2017.

Poměrně rozsáhlá je změna u daní z příjmů, nicméně pro většinu poplatníků a situací je účinná až pro zdaňovací období započaté po účinnosti novely. To znamená u fyzických osob poprvé pro rok 2018 a u právnických osob pro zdaňovací období započaté po 1. 7. 2017. 

Změny v zákoně o DPH vstupují v účinnost zpravidla od 1. 7. 2017. 

O všech významných změnách budou naši klienti informováni formou elektronického newsletteru.

 

Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.