Přečtěte si

„Kurzarbeit“ podepsal prezident

Stát bude firmám v krizi přispívat na mzdy zaměstnanců, aby jim udržely práci aspoň na zkrácený pracovní úvazek.

Firmy kvůli nedostatku zakázek nebo přírodní pohromě už nebudou muset své zaměstnance propouštět, ale můžou jim nabídnout práci na zkrácený úvazek. Stát bude na jejich mzdy přispívat.

Úprava se týká zaměstnanců podniků, které pro ně kvůli hospodářské krizi či živelní katastrofě nebudou mít práci na plný úvazek. Po dobu výpadku budou dostávat nejméně 70 procent mzdy. Zaměstnavatel bude hradit 50 procent, stát zbývajících 20 procent. O každé žádosti o tuto podporu bude rozhodovat vláda. 

Příspěvek od státu by měly získat firmy, které nebudou moci zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 procent stanovené týdenní pracovní doby. Maximálně bude stát poskytovat příspěvek 12,5 procenta průměrné mzdy za první tři čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Podpora se bude podnikům vyplácet nejdéle půl roku s možností jednoho opakování. V odůvodněných případech může vláda stanovit delší dobu podpory.

 

Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.