Přečtěte si

Kontrolný výkaz DPH

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.1.2014 nadobúda účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Podľa §78a bude každý platiteľ DPH podávať za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie aj Kontrolný výkaz DPH a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia t.j. prvýkrát najneskôr do 25.februára ak je platiteľ DPH mesačným plátcom. Kontrolný výkaz môže byť podaný len elektronickými prostriedkami. Podrobné informácie o kontrolnom výkaze získate na stránkach Finančnej správy SR

http://www.financnasprava.sk/news/319/15/Upozornenie.html

 

Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.