Přečtěte si

Elektronické úradné schránky

Vážení obchodní partneri,

radi by sme Vás informovali aj my ohľadom zmeny vo forme komunikácie štátu s firmami. Papierovú komunikáciu nahradí elektronická od 30.6.2017.

Podľa zákona o e-Governmente sú orgány verejnej moci povinné uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky. V praxi to znamená, že orgány verejnej moci ako sú všetky ministerstvá, úrady, súdy, mestá, obce a iné budú s firmami komunikovať takmer výlučne elektronicky.

Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.