Přečtěte si

Daňová LICENCIA

Predstavme si určitú formu „minimálnej dane“, ktorá bude pre daňovníka splatná rovnako ako daň z príjmu, teda za každé  zdaňovacie obdobie v riadnej lehote na podanie daňového priznania. Ak daňová povinnosť neprekročí stanovenú výšku daňovej licencie, tak daňovník odvádza iba výšku samotnej licencie. V prípade, že daň z príjmu prekročí výšku daňovej licencie, tak túto daňovú povinnosť riadne daňovník odvedie. Pokiaľ rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní predstavuje kladnú hodnotu, bude možné započítať túto čiastku na daň najviac v 3 po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Započítať bude možné iba tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.
 

Výška daňovej licencie resp. „minimálnej dane“ bola legislatívou určená nasledovne:

  • 480 EUR pre tie subjekty, ktoré nie sú platiteľmi DPH s ročným obratom do 500.000 EUR,
  • 960 EUR pre subjekty ktoré sú platiteľmi DPH s ročným obratom do 500.000 EUR,
  • 2880 EUR pre tie subjekty, ktorých obrat presiahol hodnotu nad 500.000 EUR.
 
Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.