Přečtěte si

Bytová družstva

Z pohledu obchodního zákoníku je každé bytové družstvo právnickou osobou a tím tak musí vyhovět novým zákoným úpravám a vyhláškám. Při výkladu zákona lze dovodit, že každé bytové družstvo musí mít vlastní www stránky, na kterých musí uveřejňovat minimálně pozvánky na členské schůze – viz §636 odstavec 1

„Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.“

Dále z pohledu obchodního zákoníku musí mít každé družstvo tzv. informační desku, která musí být přístupna všem členům v pracovní den a v běžnou pracovní dobu – viz §562 odstavec 1-2

„(1) Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům.

(2) Určí-li tak stanovy, informační deska se zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek.“

 V neposlední řadě by měla každá právnická osoba nebo obchodní společnost mít na svých www stránkách uvedeny tyto informace:

  • obchodní informace
  • sídlo a kontakty
  • složení statutárních orgánů
Více informací naleznete na Portálu bytových družstev - http://www.bdcz.eu/?page_id=36
 
Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.