Přečtěte si

Bohemia-Trafo

Vážená paní Ing. Bekrová,
Bohemia Trafo
spolupracuji s účetní firmou Cesorg již od roku 1999, tedy již 18 let a mohu jako jednatel a ředitel společnosti Bohemia–Trafo tvrdit, že neznám jinou lepší účetní firmu, která by dokázala vyhovět našim různorodým přáním a to jsem se za dobu své praxe mohl seznámit s prací několika dalších účetních firem.
 
Firmu Bohemia–Trafo jsem přebíral v roce 1999 ve ztrátě a bez funkčního účetnictví. Děkuji za pomoc při nastolení pořádku a zavedení systému v účetnictví i za návrh mé jmenovací smlouvy a uspořádání valné hromady i s tlumočením do němčiny v Cesorgu.
 
Dalším milníkem, na který nezapomenu byla doba, kdy jsme v roce tuším 2004 osm týdnů nedostali ani jednu objednávku. A vy jste nás podpořili.
 
Za léta spolupráce jsme s vámi hladce prošli desítkami změn zákonů a to tak, že jsme za celou dobu spolupráce dostali k doplacení po všech možných kontrolách z úřadů pouze několik set korun, poslední kontrola z FU 2016, která u nás byla celý týden byla zakončena protokolem, ve kterém je nalezený rozdíl 0,- Kč!!
 
V roce 2011 jsme společně získali závazné stanovisko na cenu nájemného od FU a v loňském roce závazné stanovisko na cenovou politiku přeprodeje materiálu s naší mateřskou firmou Tramag v Německu, následná kontrola v letošním roce proběhla bez problémů.
 
V roce 2015 jste nám pomohli zajistit auditorku, protože jsme obratem a velikostí spadli ze zákona do povinnosti mít audit účetnictví. Vše proběhlo hladce a za rozumnou cenu.
Vedete nám mzdy a kdykoli velice kvalitně radíte, kontroly z inspektorátu práce nacházejí pouze formální chyby, jako je chybějící podpis při předání zápočtového list zaměstnanci. Nikdy nebyly zjištěny nedoplatky na mzdě, nebo pojištění a daních.
 
Vaši zaměstnanci mi nikdy neřekli NE na má mnohdy specifická přání a odevzdávají v 99 % požadované doklady včas a v perfektní kvalitě.
Paní Bekrová, děkuji za vše a přeji Vám pevné zdraví a ještě moc úspěšných let.
 
S přátelským pozdravem,
 
Josef Beran
jednatel
Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.